בדי הארון

תמצית שיעוריו המעמיקים והבהירים של הגאון הגדול רבי דב אהרן זלזניק שליט"א

המבאר ענינים רבים במסכת שביעית, מהמשנה ועד ביאור ההלכה למעשה

20.00

15 במלאי