באר חיים + קונטרס הספיקות

ספר באר חיים –

חידושים וביאורי סוגיות, יסודות הראשונים והאחרונים

בענייני תפיסה בספיקות ומוחזקות.

________________________

קונטרס הספיקות –

לרבי יהודה כהנא הלר זצוק"ל [אב"ד סיגעט ובעמח"ס תרומת הכרי]

עם ביאור באר חיים

____________

מאת הרב אברהם חיים עדס שליט"א

60.00

28 במלאי