אשריך

"ואם אתה עושה כן אשריך"

ח"י משאות חיזוק ורוממות, חינוך והדרכה

מפי רבינו הגדול מאורן של ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א.

שנאמרו מידי שנה בחג הסוכות והושענא רבה במקהלות עם בבית המדרש הגדול "שערי תבונה" ירושלים

תשס"ג-תש"פ

30.00

10 במלאי