אפשר לתקן - הרב שלמה הופמן

ספר "אפשר לתקן"

ממשנתו המפוארת של הגאון בחכמת הנפש רבי שלמה הופמן זצ"ל

הספר ערוך על סדר השלוש עשרה המידות שסידר ערך ויסד לנו רבינו הגאון הצדיק גאון התורה והמוסר רבי ישראל מסלנט זצוק"ל זיע"א

הספר כולל עובדות מקוריות מארבע אמותיהם של גדולי ישראל

תלמידי מאור הדורות רבי ישראל ליפקין מסלנט זיע"א מייסד שיטת המוסר ליקטו מתוך דבריו שלוש עשרה עקרונות בהליכותיו של האדם הם סידרו את הדברים בספר הנקרא "חשבון הנפש" על ידי תלמידו רבי מנדל מסאטנאב, והגאון רבי יצחק אייזיק שר ראש ישיבת סלבודקה בגולה ובארץ הקודש טרח להדפיסו מחדש

אחד התלמידים המופלאים שזכה לשימת עין ולחיבה יתירה מרבי יצחק אייזיק שר זצוק"ל היה האי גברא רבה רבי שלמה הופמן מי שהיה דוגמת מופת בדורנו של הבורח מן הכבוד והשררה בהימלטו ממנה כל ימיו והצטנע ככל יכלתו לבל יכירוהו אבל נתקיים בו מה שמובא בספר השל"ה ושגור בפיהם של הבריות "כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו" ושמו של רבי שלמה הופמן זצ"ל נודע בפי חכמי הדור ומביניו כגדול מביני חכמת הנפש בדור האחרון.

25.00

36 במלאי