אספר מעשיך [עם פגמים קלים בכריכה]

מבצע!

נותרו במלאי רק ספרים מתצוגה והמחיר ירד בהתאם הקונה על דעת כן

ספר "אספר מעשיך" מאת הרב אריה גוזלן שליט"א – ראש ומייסד הכולל החשוב בית אליהו בביתר עילית

הספר אוצר בקרבו סיפורי השגחה ואמונה מפנקסו של שלוחא דרבנן –

סיפורים אמיתיים מופלאים מכלי ראשון שמחבר הספר ראה וחווה במשך השנים במסעותיו כשלוחא דרבנן להחזקת התורה ספר חובה לכל מבקש ה' ובפרט לכל שלוחא דרבנן או מנהל מוסד תורני המראה עין בעין את צנצנת המן השמורה ללומדי תורה בדורינו וכיצד הקב"ה מנהל עולמו בהשגחה פרטית ובדרכים לא צפויות בעליל

ספר מרתק ומענג בסגנון בהיר ומעניין שלא יותיר אתכם אדישים …

…..

מתוך ההסכמות לספר

מהגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א –

"הספר אשר בשמו יקבנו "אספר מעשיך" ובו הוא מספר מעשי ה' אשר עשה עמו להפליא המעוררים ליראת שמים ואמונה ובטחון ולראול בעין איך הקב"ה עוזר באופן מופלא ובהשגחה פרטית מיוחדת למי שעוסק בהרבצת תורה לשמה וכל זה מדברים שבדידיה הוה עובדא וממה שראו עיניו השגחה פרטית על כל צעדיו

ובעוברי על הספר נהניתי מאוד ונתחזקתי לראות איך זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת והדברים כולם נכונים ובודאי שיתנו חיזוק לכל העוסקים בהחזקת תורה …

מהגאון רבי יעקב חכים שליט"א –

"כמדומני שהקורא הנלבב מיד יבחין שאישיותו המיוחדת של הכותב פרוסה על פני הספר ובפרט בחלקו השני בו נכתב קצת תולדות אביו ז"ל ומפעולותיו הברוכות שכל המכירו מעיד שעליו נאמר "ברא כרעא דאבוה" … אין ספק שתועלת גדולה יפיקו הקוראים מספר זה הן מסיפורי ההשגחה הנפלאים והמחזקים את חלק האמונה והבטחון והן בהבלטת ההנהגות בעבודת ה' יתברך והן מהמסר הברור והחד שההולך באמת וביושר לא מפסיד לעולם וכנאמר במשלי "הולך בתום ילך בטח".

כמו כן מסכימים ומשבחים את הספר הגאון רבי ישראל ברזובסקי שליט"א רב שכונת הגפן ביתר עילית, והגאון רבי משה דוד אדלר שליט"א רב קהילות בני התורה בית עילית, והגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א מורה צדק וחבר הבד"ץ בביתר עילית, והגאון רבי שמעון שרייבר שליט"א ראש ישיבת יסודות – שכולם משבחים מאוד את יושרו ונאמנותו ודקדוקו של המחבר שליט"א בכל מעשה שיוצא מתחת ידו שיהיה על צד האמת והיושר ושהוא איש אמת בכל המובנים ויראתו קודמת לחכמתו, וגם מדגישים את התועלת הגדולה והעצומה שתביא קריאת הספר המלא וגדוש באמונה ובטחון והשגחה פרטית והם בבחינת דברים היוצאים מן הלב ויכנסו ללבות הקוראים לחזקם ולענגם במדות תרומיות אלו.

15.00

המלאי אזל

מבצע!