אמרי דוד צבי

מתורתו ומשנתו של מרא דכולא תלמודא

הגאון האדיר רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל

גאב"ד ביתר עילית

ובהם שיעורים שנאמרו בישיבת "אהל יעקב" ו"תפארת ישראל" בויאן

על מסכתות הש"ס

25.00

17 במלאי