אמוני עם סגולה

קורות מעמד הר סיני וקבלת התורה

על פי רבותינו ובמשנת ה'ספורנו'

 

סיפור מאורעות מתן תורה ובחירת ישראל ל'עם סגולה' תוך ליבון יסודות האמונה ועיקרי הדת שנתבררו במעמד הר סיני, על פי חז"ל ורבותינו גדולי הדורות, בסידור נאה ומתקבל המיוסד על משנת רבינו עובדיה ספורנו

 

מאת הרבנים משה קרביץ – ואליהו יצחק ג'ייקוב

30.00

19 במלאי