מבצע!

אידרת אליהו עם ביאור הגר"א

מבצע!

ספר "אידרת אליהו"

אדרא רבא ואדרא זוטא עם באורי הגר"א

ונוסף עליו ביאור מהרב הגאון רבי אריה שפירא שליט"א

והוא ביאור על סדר האדרות על פי רבינו הגדול אור העולם מרנא אליהו מווילנא זללה"ה אשר נעתקו מתוך ביאורו לספרא דצניעותא ועוד ליקוטים רבים עם ביאורים הארות ומראה מקומות

ובתוספת השלמות מביאורי רבותינו האריז"ל, והרמח"ל מספר אדיר במרום, הגרמ"מ משקלוב מספר מים אדירים, והגרי"א חבר מספר בית עולמים,

עוד נוסף קובץ ליקוטי הגר"א ורמח"ל בעניני האדרות, וכן סדר עולם האצילות על פי דברי הגר"א

…..

הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א כותב בהסכמתו – הנני בזה להביע רגשי שמחתי על שפעל הרב הגאון רבי אריה שפירא שליט"א הגדול בתורה הן בנגלה והן בסתרי תורה שכתב ביאור ותרגום לאידרא קדישא על פי הגר"א זצוק"ל ובודאי ראוי ורצוי להפיצו בקהל לרבים.

המחיר המקורי היה: ₪50.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪35.00.

המלאי אזל

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?