אור ישראל מסלנט

מבצע!

ספר "אור ישראל מסלנט"

והוא ספר תולדותיו של אור העולם גאון הדורות אבי עולם הישיבות ותנועת המוסר, רבן של ישראל מרן הגאון רבי ישראל מסלנט זיע"א,

ובראש הספר תולדות רבו הגאון החסיד הקדוש רבי יוסף זונדל מסלנט זיע"א

נלקט נערך ונכתב על ידי הרב הגאון מנחם מנדל פלאטו שליט"א

הספר מספר את תולדות חייו של גאון ישראל וקדושו רבי ישראל סלנטר זיע"א הנחשב כאדריכל ופטרון עולם הישיבות הוא אשר הקים והציל את עולם התורה בדורו ובדורות הבאים גדלותו בלתי נתפסת ובלתי ניתנת להשגה אפילו תלמידיו גדולי עולם שנזהרו מאוד מלהגזים בשבחים כשדיברו אודותיו היו דבריהם ללא גבול

כל עולם הישיבות עד הדור האחרון הכל מכוחו של רבי ישראל כפי שזכינו בדור האחרון להמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל והמשגיח הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ"ל והגאון הצדיק רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל אשר היוו דמות דיוקנם של גדולי התורה תלמידי תלמידיו של הרב הגדול רבי ישראל זיע"א

בואו ונכיר טובה להמחבר שליט"א על עבודתו הכבירה והגדולה להביא לבני דורנו את אורו ודרכו של רבי ישראל אשר נשאבה ממימי רבו רבי יוסף זונדל מסלנט ולמעלה בקודש מבית מדרשו של רבינו הגאון החסיד הגר"א זיע"א

הגאון הצדיק רבי חיים וואלקין שליט"א מנהל רוחני ישיבת עטרת ישראל, והגאון הצדיק רבי ירוחם בורודיאנסקי שליט"א מנהל רוחני ישיבת קול תורה – מפארים ומשבחים את עבודתו הכבירה והעצומה של המחבר שליט"א המביא לפנינו את תולדותיו דרכיו ומפעליו של גאון הדורות אור העולם אבי עולם הישיבות ותנועת המוסר רבן של ישראל מרן הגאון רבי ישראל מסלנט זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא ספר רב התועלת לבני דורנו בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך לקבל השפעה לטובה מגדלותו הענקית והמרוממת של גאון התורה והמוסר קדוש ישראל מסלנט זיע"א.

35.00

המלאי אזל

מבצע!