אור השבת

על הלכות שבת [סימנים רמב-ש] עם הלכות בישול [סימן שיח]

מאת הרה"ג דוד כהן שליט"א

מראשי הכולל דקהילת סאטמר בני ברק ומו"צ בבית ההוראה של הרב ואזנר

40.00

10 במלאי