0

אורח דוד

מהדורה חדשה ומפוארת של הספר "אורח דוד"

הנהגות והליכות אורחות ותולדות גאון ההוראה

מרן הגאון רבי דוד בהר"ן זצוק"ל

וכולל אוצר בלום של ידיעות ואורחות גדולי ירושלים וארץ ישראל

60.00