0

אוצר השיעור

אוצר השיער – הכולל בתוכו ל"ב סימנים, מלאי תוכן הנוגעים לכל דיני השיער ב- ד' חלקי שולחן ערוך, לפרטי פרטים, עם תוספות, הכולל איורים בסימנים העוסקים בפאות הראש והזקן, וטבלת סיכום לאיש והאשה בתספורות בכל מועדי השנה, ועוד ועוד

60.00