0

אוצר הדרשות הקצרות

מבצע!

מבצע מטורף – 40 ש"ח לסט ב' כרכים!!!

ספר "אוצר הדרשות הקצרות" – למחנכים ולמרצים –

מתאים לרבנים לדרשנים ולפעילים לקירוב רחוקים

הספר מחולק לשתי כרכים

כרך א – על חומשים בראשית שמות

כרך ב' – על חומשים ויקרא במדבר דברים.

…..

ישמחו הדרשנים ויגילו המרצים בהגלות נגלות שלל המוסרים והרעיונות שהובאו לדפוס קמעא קמעא מזה שנים ע"ג גליונות אשר בשם אפריון שלמה היו נקראות ועתה בשני כרכים ערוכים ומסדרים על סדר הפסוקים מטעמים ומשבחים לפניהם הם מגשים ומצעים

התכנים המיוחדים והמרעננים אשר לוקטו כשמנת מבחרת מגדולי מגדי השעורים והדרשנים נערכו בלשון צחה וקלילה ושלבו עם ספורים מבחרים עד כדי הגשתם לפני הקורא כשלחן ערוך לדושם לרבים בשעורי תורה בפרשת השבוע ובמוסרים בפעילות של קירוב רחוקים ואף לדרש קצרות בלי כל צרך להכין בשלחן השבת או בארועים משפחתיים

הגאונים הגדולים מחכמי הזמן כותבים בשבח הספרים – הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א אב"ד היכל הוראה ירושלים, הגאון רבי יוסף אליהו שליט"א ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, הגאון רבי בניהו דיין שליט"א מחבר סדרת השו"ת דברי בניה 31 חלקים, – שלושת הגאונים האלו כותבים ומהללים באת שבחם הספרים הנפלאים והמתוקים הללו – שהם נחוצים מאוד לתועלת בני דורינו כיון שהם ערוכים בטוב טעם ודעת המושכים בקריאתם מרוב מתיקות הדברים שנאמרו בלשון צחה ונעימה וספר זה ודאי יהיה לתועלת גדולה לכל בית ישראל אשר יוכלו לומר ממנו דברי תורה על שולחן שבת כי יש בו הרבה רעיונות ופירושים נפלאים וסיפורים שנלקטו מהספרים הקדושים על סדר פרשיות השבוע.

40.00

294 במלאי

מבצע!