אוצרות יוסף

מאת הגאון רבי יוסף ענגיל זצוקלל"ה

שביעית בזמן הזה

 

תפארת יוסף – משניות שביעית * ירושלמי שביעית * עניני שמיטה

50.00

20 במלאי