אהל יעקב סט ד' כרכים

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר "אהל יעקב"

מהרב הגאון רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א

ובו ביאורי הלכות סיכומי דינים ופסקי הלכות המצויות,

כולל הרבה פסקים חדשים מגדולי ההוראה שליט"א.

…..

הספר כולל ד' כרכים

כרך א' – הלכות מליחה בשר בחלב ותערובות

כרך ב' – הלכות טבילת כלים והגעלת כלים (ומדריך להכנת המטבח לפסח)

כרך ג' – הלכות מאכלי עכו"ם והמסתעף

כרך ד' – הלכות יין נסך ועבודה זרה

…..

"המחבר הוא תלמיד חכם גדול ומורה וצדק, ובספריו הנפלאים דולה מים מבארות עמוקים מפי ספרים ומפי סופרים בשאלות המצויות ומלבן השיטות בהיקף גדול ובסברא ישרה ובודאי ויבאו הספרים תועלת מרובה ועצומה למעינים בהם" – מתוך דברי הסכמתו הנלהבת לספר – מהגאון רבי אביגדר יחזקאל נבנצל שליט"א רבה של ירושלים העתיקה

"דברי המחבר שליט"א נהירין ומאירין כספירים ורבים גדולים וטובים רבנן ותלמידהון מברכים עליהם ברכת הנהנין כאשר מתבשמים מנועם דבריו הנאמרין בטוב טעם ודעת בעומק וברוחב בבקיאות רבה ובסברות ישרות ונכוחות לברר ההלכות הדק היטב ממקורן בש"ס ופוסקים ועד ההלכה למעשה והכל ערוך ומסודר בטוב טעם ודעת תורה נכונה כדת וכהלכה וידעתי שבהרבה אהלי תורה והוראה קבעו שיעורים כסדרן בספריו היקרים לדעת המעשה אשר יעשון והדרך ילכו בה" – מתוך דברי הסכמתו לספר – מהגאון מתתיהו דייטש שליט"א רבה של שכונת רמת שלמה ירושלים

הסכמות נוספות לספר מהגאון רבי בן ציון קוק שליט"א ומהגאון רבי נח אייזיק אהלבוים שליט"א ומהגאון רבי שאול מרדכי אריאלי שליט"א – שכולם משבחים מאוד את המחבר על עמלו ועיונו בתורה ובהלכה ושזכה בסייעתא דשמיא לחבר ספרים חשובים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בכל פרטי ההלכה והכל ערוך באופן מסודר ברור ונהיר ויביאו תועלת מרובה ועצומה לכל הלומדים והמעיינים בענינים אלו.

100.00

המלאי אזל

מבצע!