0

אדרת אליהו

אוצר בלום של הנהגות וחידושים שחלקם רואים אור לראשונה זה עתה משולחנו של מרן הגאון רבי אליהו דושניצר זצוק"ל

ותוכו רצוף הליכות קודש והנהות רבותיו מרנן החפץ חיים והחזון איש

עם הרחבת וביאור הדברים במקורם

ובמיוחד לקט הערות מתלמידו המובהק מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

60.00