0

אבוא בגבורות

ספר "אבא בגבורות"

מהרב הגאון רבי זאב גינזבורג שליט"א

הספר כולל הדרכה להעצמה אישית בדרך התורה

על פי משנתו של מרן הסבא מקלם זכותו תגן עלינו

וגדולי תלמידיו ממשיכי דרכו

כותבים בשבח הספר ומחברו – הגאון הצדיק רבי דב יפה זצ"ל, הגאון הצדיק רבי אורי וייסבלום שליט"א הגאון הצדיק רבי יצחק פנחס גולדווסר שליט"א – המעידים שספר זה יביא תועלת גדולה ועצומה לבני דורינו להעצים את אשיותם וכוחות נפשם לצעוד בדרך הנכונה על פי התורה עם חוסן נפשי, הספר מטפל בעשרות נקודות מודחקות שכל בן תורה פוגש בדרך התעלותו הפרטית כמו התמודדות עם מצבים חברתיים שונים תלות נפשית קנאה משברים דרכי לימוד פורה ויעיל

…..

הספר מחולק לפי שערים

שער בת רבים

שער דרך ארץ

שער הכניעה

שער השמים

שערי חסד

שער עבודת האלוקים

שער הדעה והדיבור

שער הפרחים

כל שער מכיל בקרבו אוצרות עמוקים בכוחות נפשו של האדם ועל ידי הקריאה בשערים אלו מתעצם אצלו ההכרה והרצון להיות מה שהוא באמת …..

50.00

1 במלאי